Inspekce nemovitostí Brno - Ing. Ivan Reigl

Jsem Váš poradce, který bude hájit Vaše zájmy při koupi nemovitosti. Díky svým více než 25 letým zkušenostem ve stavebnictví poskytuji služby inspekce nemovitostí a stavební poradenství.

Koupě nemovitosti je důležitým životním rozhodnutím a vzhledem k výši finanční částky není toto rozhodnutí jednoduché. Inspekce nemovitosti nezávislým odborníkem by Vám v tomto měla pomoci.

Inspekce nemovitosti je průzkum stavebně-technického stavu nemovitosti, tj. prohlídka a kontrola stavu nemovitosti ze stavebního pohledu.

Inspekce nemovitosti (kontrola nemovitosti) je v zahraničí zcela běžnou službou. Využívá ji jak kupující, tak prodávající. Kupující z obavy ze špatného stavu kupované nemovitosti, prodávající zjistí závady na prodávané nemovitosti, které již nevnímá.

Nemusí jít vždy jen o starší nemovitost, ale i koupi nového bytu či rodinného domu od developera (přejímka bytu, RD - kontrola kvality, technických detailů, deklarovaných materiálů apod.). Přejímka bytu nebo předpřejímka bytu je pro Vás důležitý okamžik, kdy této služby využít. Po převzetí už nůžete reklamovat jen skryté vady nebo vady, které se projeví později.

Inspekce nemovitosti by měla odhalit zjevné i skryté vady.

V zásadě lze říci, že každý, kdo zvažuje jakoukoliv transakci s nemovitostí (koupě staršího nebo přejímka nového bytu nebo RD), by si ve svém zájmu měl provést kontrolu nemovitosti, tzn. inspekci nemovitosti. Prodejní cena nemovitosti však mnohdy se skutečným fyzickým stavem nemovitosti nemusí korespondovat, protože může záviset na mnoha jiných okolnostech.

I přesto je vhodné využít inspekci nemovitosti k odhalení možných závad a tím zvýšených budoucích nákladů na opravu nemovitosti.

Rozsah inspekce nemovitosti (podrobný vizuální průzkum nemovitosti - nedestruktivní metody)

 • Základy
 • Nosné konstrukce
 • Střecha
 • Komíny
 • Hromosvod
 • Nenosné příčky a ostatní konstrukce
 • Hydroizolace
 • Tepelná izolace
 • Povrchy (omítky, obklady, dlažby, podlahy)
 • Zařizovací předměty
 • Dveře a okna
 • Vnitřní instalace (voda, kanalizace, plyn, elektroinstalace, vytápění atd.)
 • Sklepy, společné prostory, garáže
 • Odhad nákladů na odstranění zjištěných závad

 

Zákazník získá

 • Snížení rizika skrytých vad a dodatečných reklamací
 • Možnost zjistit objektivní a zcela nezávislou zprávu o stavu nemovitosti
 • Hrubý odhad případných dodatečných nákladů nutných k odstranění vad
 • Prodávající ví o svých závadách a je schopen adekvátně určit cenu prodávané nemovitosti, eliminuje budoucí reklamace skrytých vad

 

Inspekce nemovitosti před koncem záruční doby

 • Inspekce bytu nebo inspekce domu před ukončením záruky ušetří Vaše peníze na opravy možných nebo vznikajících závad
 • Developeři nemají příliš v oblibě, když před uplynutím záruční doby reklamujete vady

 

Postup inspekce nemovitosti

 • Nejprve objednáte  prostřednictvím elektronického formuláře nebo telefonicky
 • Poskytnete základní informace o nemovitosti
 • Dohodneme termín inspekce, které se můžete, ale nemusíte účastnit
 • Provádění inspekce trvá 2-3 hodiny dle velikosti nemovitosti, rozsahu a náročnosti inspekce
 • Výsledná zpráva bude předána dle termínů v oddílu cena, případně dohodou jinak

 

Inzerce, firmy, odkazy

Ing. Ivan Reigl

Inspekce nemovitostí Brno

Inspekce nemovitostí Brno

Kontakt

Ing. Ivan Reigl
Roháčkova 130/5, Brno 617 00
(+420)724372011
15189716

Oblíbené odkazy